Paano Mo Ba Ako Mamahalin?

Paano mo ba ako mamahalin? Yan ang madalas na binibigkas ng aking isip at damdamin. Ginagawa ko ang lahat upang ika’y mapasaya, Mapatunayan ko lamang na sa puso ko ika’y nag-iisa. Gusto kong maintindihan kung ako ba ay may pagkukulang, O sadyang iba lang talaga ang laman ng iyong puso’t isipan. Gusto kong malaman ang iyong nararamdaman, Ako ba ay iyo nang minamahal, O hanggang … Continue reading Paano Mo Ba Ako Mamahalin?

Downside of Posting A Photo Without Watermark, And Making It Available To Public

I was browsing my photo library and found again the picture that I believe was grabbed, by one facebook user, without my permission. This actually happened few months ago, but only my friends knew about it. I decided to write this blog so you’ll be aware of the downside of posting your own photo without watermark, and of course for all of us to be … Continue reading Downside of Posting A Photo Without Watermark, And Making It Available To Public

Things to Consider When Traveling

I was thinking of the things that should be considered when traveling, and being one of the many who enjoys outdoor activities, I really know the importance of responsible traveling. We travel to collect memories. We travel to enjoy, but it doesn’t mean that we are permitted to do whatever we want to, especially if it harms our natural resources. The idea of writing this … Continue reading Things to Consider When Traveling